Taxatie in Frankrijk


Welkom bij Inter-France Expertises

Inter-France verzorgt in geheel Frankrijk de taxatie van onroerend goed overeenkomstige de Europese regelgeving. Deze conformiteit aan Europese richtlijnen is van belang indien uw taxatie wordt verzorgd op verzoek van een bank of financiële instelling of in het kader van een schenking, erfkwestie, eigendomsverdeling of juridische procedure. In dergelijke situaties is een taxatierapport vereist dat is opgesteld conform de “EVS”, de European Evaluation Standard.

 

European Evaluation Standard (EVS)

Voor banken in Frankrijk is inmiddels door het Europees parlement en de raad van de Europese Unie de verplichting gesteld dat in het kader van een financieringsaanvraag een taxatierapport dient te worden opgesteld dat voldoet aan deze standaard. Ook in andere situaties zal een uitgebreid taxatierapport (Rapport d’expertise) worden gevraagd dat conform de EVS is opgesteld door een “Expert-Immobilier”.

 

Uitsluitend een "Rapport d'Expertise" voldoet

Dit betekent dat de eenvoudige vormen van waarde-indicatie zoals de “Estimation gratuite” en “Avis de Valeur” zoals die door makelaars worden verstrekt geen enkele waarde meer hebben in situaties waar een door een Expert Immobilier opgesteld taxatierapport (Rapport d'expertise)wordt gevraagd volgens EVS richtlijnen.

 

Uw kwaliteitsgarantie

Wij taxeren in Frankrijk conform de meest recente eisen van de European Valuation Standard (EVS). Wij zijn aangesloten bij de FNAIM en hebben ons geconformeerd aan de Franse richltijn, de “Charte de l’expertise en évaluation Immobilière. Dit betekent dat uw taxatie voldoet aan het hoogste kwaliteitsniveau en in iedere situatie zijn diensten voor u zal kunnen bewijzen.

 

Voor meer informatie: www.frankrijk-taxatie.nl

Wij verzorgen eveneens in geheel Frankrijk aankoopkeuringen en bouwkundige inspecties, meer informatie hierover vindt u op de adviespagina van onze website