Taxatie in FrankrijkHeeft u een taxatie nodig?

Indien u zich in een van de volgende situaties bevindt kan een goede expert u van dienst zijn:

  • Ik wil een huis in Frankrijk aankopen
  • Ik ben voornemens mijn eigendom in Frankrijk te verkopen
  • Ik wil een financiering aanvragen
  • Ik wil een bedrijf overnemen
  • Ik ben partij in een echtscheiding
  • Ik ben erfgenaam in een nalatenschap of begunstigde van een schenking
  • Ik ben betrokken in een juridische procedure
  • Ik wil de waarde van een onroerend goed kennen om een andere reden

Doe een beroep op een ervaren expert die luistert naar uw vraagstelling!

Leg uw situatie vrijblijvend aan ons voor, u krijgt van ons snel antwoord! Contact

 

Welkom bij Inter-France Expertises

Inter-France verzorgt in geheel Frankrijk de taxatie van onroerend goed overeenkomstige de Europese regelgeving. Deze conformiteit aan Europese richtlijnen is van belang indien uw taxatie wordt verzorgd op verzoek van een bank of financiële instelling of in het kader van een schenking, erfkwestie, eigendomsverdeling of juridische procedure. In dergelijke situaties is een taxatierapport vereist dat is opgesteld door een deskundige Expert Immobilier.

 

Rapport d'expertise

Voor banken in Frankrijk is inmiddels door het Europees parlement en de raad van de Europese Unie de verplichting gesteld dat in het kader van een financieringsaanvraag een taxatierapport dient te worden opgesteld dat door een Expert Immobilier is opgesteld en voldoet aan de Europese standaard. Ook in andere situaties zal een dergelijk uitgebreid taxatierapport (Rapport d’expertise) worden gevraagd.

 

Uitsluitend een "Rapport d'Expertise" voldoet

Dit betekent dat de eenvoudige vormen van waarde-indicatie zoals de “Estimation gratuite” en “Avis de Valeur” zoals die door makelaars worden verstrekt geen enkele waarde meer hebben in situaties waar een door een Expert Immobilier opgesteld uitgebreid taxatierapport (Rapport d'expertise)wordt gevraagd.

 

Uw kwaliteitsgarantie

Wij taxeren in Frankrijk conform de meest recente richtlijnen. Wij zijn aangesloten bij de Franse SNPI en hebben ons geconformeerd aan de “Charte de l’expertise en évaluation Immobilière. Dit betekent dat uw taxatie voldoet aan het hoogste kwaliteitsniveau en in iedere situatie zijn diensten voor u zal kunnen bewijzen.

Indien u een taxatie nodig heeft, verzorgen wij die in geheel Frankrijk voor zowel woonobjecten als bedrijfsactiviteiten. Daarnaast zijn wij u graag van dienst indien u een aankoopkeuring of bouwkundige inspectie wenst.

 

Voor meer informatie: Inter-France Expertises